Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  593 / 596 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 593 / 596 Next Page
Page Background

PRINCIPALELE STANDARDE EUROPENE

PRIVIND ECHIPAMENTELE DE PROTECŢIE

INDIVIDUALĂ

OCHELARI DE PROTECŢIE

EN 166

Echipamente individuale pentru protecţia ochilor şi a feţei

EN 169

Filtre sudură şi tehnici conexe

EN 170

Filtre pentru ultraviolet (UV)

EN 171

Filtre pentru infraroşu (IR)

EN 172

Filtre de protecţie împotriva radiaţiilor solare,

pentru utilizare industrială

EN 175

Echipament de protecţie a ochilor şi a feţei

pentru sudare şi tehnici conexe

EN 207

Filtre şi protectori ai ochilor împotriva radiaţiilor laser

PROTECŢIE PENTRU CAP ŞI FAŢĂ

EN 397

Căşti de protecţie pentru uz industrial

EN 443

Căşti pentru lupta împotriva incendiilor

EN 812

Căşti antilovire pentru uz industrial

EN 1731

Protectori ai ochilor şi feţei, de tip sită

EN 14052

Căşti de protecţie de înaltă performanţă pentru industrie

EN 12941

Echipamente de protecţie respiratorie cu cască sau cagulă

EN 12492

Căşti pentru alpinişti

EN 14458

Echipamente de protecţie a ochilor şi ecrane faciale, utilizate

de pompieri, serviciile de ambulanţă şi de urgenţă

EN 50365

Căşti electroizolante pentru utilizare în instalaţii

de joasă tensiune (1000 V)

ECHIPAMENTE DE PROTECŢE CONTRA ZGOMOTULUI

EN 352-1

Antifoane externe

EN 352-2

Antifoane interne

EN 352-3

Antifoane externe montate pe o cască

de protecţie utilizată în industrie

EN 352-4

Antifoane externe cu atenuare dependentă de nivel

EN 352-5

Antifoane externe cu reducere activă a zgomotului

EN 352-6

Antifoane externe cu comunicare audio

EN 352-7

Antifoane interne cu atenuare dependentă de nivel

EN 352-8

Antifoane externe audio de divertisment

ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE RESPIRATORIE

EN 136

Măşti complete

EN 137

Echipamente de protecţie respiratorie izolante autonome cu

circuit deschis, cu aer comprimat, cu mască complete

(EN 14435: cu semimască)

EN 138

Echipamente de protecţie respiratorie cu aer liber, cu mască

completă, semimască sau ansamblu muştiuc

EN 140

Semimăşti şi sferturi de măşti

EN 141

Filtre împotriva gazelor şi filtre combinate (gaz+particule)

(EN 14387)

EN 143

Filtre de particule

EN 145

Echipamente de protecţie respiratorie izolante,

cu circuit închis, tipul cu oxigen comprimat sau

cu oxigen-azot comprimat

EN 149

Semimăşti filtrante împotriva particulelor

EN 404

Aparat de auto-salvare cu filtru pentru monoxid de

carbon(cagulă pentru evacuare)

EN 405

Semimăşti filtrante cu supape împotriva gazelor sau împotriva

gazelor şi particulelor (semimăşti combinate)

EN 1146

Echipamente de protecţie respiratorie izolante autonome

cu circuit deschis cu aer comprimat cu cagulă

pentru evacuare

EN 12941

Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu cască sau glugă

EN 12942

Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu măşti complete,

semimăşti sau sferturi de mască

EN 14387

Filtre împotriva gazelor şi filtre combinate

(cerinţe, încercări, marcare)

EN 14683

Măşti chirurgicale

Mănuşi de protecţie

EN 374-1

Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi

microorganismelor (cerinţe de performanţă)

EN 374-2

Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi

microorganismelor (rezistenţă la penetrare)

EN 374-3

Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi

microorganismelor (rezistenţă la permeaţie)

EN 381-7

Mănuşi de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului

cu lanţ ţinut cu mâna

EN 388

Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice

EN 407

Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor termice

EN 421

Mănuşi de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante

EN 420

Cerinţe generale

EN 455

Mănuşi medicale de unică folosinţă

EN 511

Mănuşi de protecţie împotriva frigului

EN 659

Mănuşi de protecţie pentru pompieri

EN 1082

Mănuşi de protecţie împotriva tăierii şi a lovirii

cu cuţite de mână

EN ISO 10819

Mănuşi de protecţie împotriva vibraţiilor

EN 12477

Mănuşi de protecţie pentru sudori

EN 60903

Mănuşi de protecţie pentru lucrări sub tensiune

ÎNCĂLŢĂMINTE DE PROTECŢIE

EN ISO 20344 Metode de încercare pentru încălţăminte

EN ISO 20345 Încălţăminte de securitate

EN ISO 20346 Încălţăminte de protecţie

EN ISO 20347 Încălţăminte de lucru

EN 381-3

Încălţăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului

cu lanţ ţinut cu mâna

EN 13832

Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice

EN 50321

VÎncălţăminte electroizolantă

EN 15090

Încălţăminte pentru pompieri

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE

EN 340

Cerinţe generale

EN 13688

Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale

EN 342

Ansambluri şi articole de îmbrăcăminte

de protecţie împotriva frigului

EN 343

Protecţie împotriva ploii

EN 381

Îmbrăcămintedeprotecţiepentruutilizatorii ferăstrăului cu lanţ

EN 469

Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri

EN 471

Îmbrăcăminte de mare vizibilitate

EN ISO 20471

Îmbrăcăminte de mare vizibilitate

EN 1073

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva contaminării radioactive

EN 1149-1

Proprietăţi electrostatice: rezistivitate de suprafaţă

EN 1149-2

Proprietăţi electrostatice: rezistenţa electrică la traversarea

materialelor

EN 14058

Articole de îmbrăcăminte de protecţie utilizate în medii

cu temperaturi

EN 14126

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi

EN ISO 11611 Îmbrăcăminte de protecţie utilizată la activităţi de sudură

EN ISO 11612 Îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva căldurii şi a flăcărilor

EN ISO 13998 Şorturi, pantaloni şi haine de protecţie împotriva tăierilor

şi loviturilor cuţitului de mână

EN ISO 6530 Rezistenţa la permeaţia lichidelor

EN ISO 6529 Rezistenta la permeatia produselor chemice lichide

EN ISO 13034

Îmbrăcăminte de protecţie chimică care prezintă o protecţie

limitată împotriva produselor chimice lichide

(echipamente de tip 6)

EN ISO 13982

Îmbrăcăminte de protecţie, care asigură protecţie întregului

corp împotriva particulelor solide transportate de aer

(îmbrăcăminte de tip 5)

EN 14605

Îmbrăcăminte ale cărei elemente de legătură sunt etanşe la

lichide (tip 3) sau la pulverizări (tip 4)

EN 943

Combinezoanele de protecţie chimică etanşe la gaze (tip 1) şi

neetanşe la gaze (tip 2)

EN 61482-1-2

(IEC 61482-1-2) Lucrări sub tensiune. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva

efectelor termice electrice cu arc

OPRITOARE DE CĂDERE

EN 341

Coborâtoare

EN 353

Opritoare de cădere ghidate cu alunecare pe suport de

ancorare rigid

EN 353-2

Opritoaredecăderecualunecarepe suport deancorareflexibil

EN 354

Mijloace de legătură

EN 355

Disipatoare de energie

EN 358

Centuri de poziţionare în timpul lucrului şi limitare a deplasării

şi mijloace de legătură pentru poziţionare în timpul lucrului

EN 360

Opritoare de cădere retractabile

EN 361

Hamuri integrale

EN 362

Piese de legătură

EN 363

Sisteme de oprire individuală a căderilor de la înălţime

EN 364

Metode de încercare

EN 365

Utilizare, întreţinere, verificare periodică, reparare, marcare

EN 795

Dispozitive de ancorare

EN 813

Hamuri pentru şezut

EN 1496

Dispozitiv de salvare cu troliu

EN 1497

Hamuri pentru salvare

EN 1498

Anse de salvare

Enumerarea nu este exhaustivă şi cuprinde în primul rând cerinţele referitoare la

echipamentele de protecţie individuală din catalogul de protecţia muncii.