Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  586 / 596 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 586 / 596 Next Page
Page Background

586

FIŞA DE VERIFICARE

DENUMIRE ŞI TIP

ECHIPAMENT DE

PROTECŢIE

NUMĂRARTICOL

ECHIPAMENTDE

PROTECŢIE

NUMĂR SERIE

FABRICAŢIE

DATA

FABRICAŢIEI

NUME UTILIZATOR

DATA PRIMEI UTILIZĂRI

DATA CUMPĂRĂRII

INSPECŢII TEHNICE

DATA

VERIFICĂRII

MOTIVUL

REVIZIEI SAU

REPARĂRII

DEFECŢIUNI CONSTATATE,

REPARAŢII EFECTUATE, ALTE

OBSERVAŢII

DATA

URMĂTOAREI

VERIFICĂRII

SEMNĂTURĂ

VERIFICATOR

1

2

3

4

5

Organism de certificare: CETE APAVE SUDEUROPE Bp 193, 13322 Marseille - No 0082 sau ACOP SRL, Via Rombon, 20134 Milano, Italy - No 0302

FIŞADEVERIFICARE