Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  592 / 596 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 592 / 596 Next Page
Page Background

Protecţie

mecanică

Protecţie

antităiere

Protecţie

anticalorică

Proprietăţi

antistatice

Protecţie

antialunecare

Protecţie

antichimică

Protecţiebio-

logică împotriva

microorganismelor

Protecţie

împotriva tensiunii

electrice

Protecţie

împotrivaploii,

umezelii

Protecţia

împotrivavântului

Protecţieantifrig

Obiectsanitar

Pentruuz

alimentar

Echipamentde

protecţie2 în1

Echipamentde

protecţie3 în1

Echipamentde

protecţie4 în1

LentilăcufiltruUV

Lentilăcustrat

antizgâriere

Lentilăcustrat

antiaburire

Podnazalflexibil

Braţcu lungime

ajustabilă

Braţajustabil,cu

înclinaţie

Capătbraţflexibil

Greutate

extramică

Lentilepentruuz

interiorşiexterior

Lentilepolarizate

Soluţiedeochi

Protecţiecap

împotriva

obiectelor în

cădere

Protecţiecap

împotriva lovirii

Protecţie faţă

Protecţie

împotriva

zgomotelor

Dispozitivpentru

protecţiaauzului la

nivelmaiscăzut

Dispozitivpentru

protecţiaauzului la

nivelmediu

Dispozitivpentru

protecţiaauzului la

nivelridicat

Căştiauditive

electronice,pentru

comunicare

Căştiauditive

pentruradio

frecvenţăFM

Mască

respiratorie

Semimască

respiratorie

Mascăcomplete

respiratorie

Mascăfiltrare

particule

Mascăfiltrare

gazeşiaburi

Mănuşide

protecţiepână

launghipedosul

palmei

Mănuşide

protecţie

până launghipe

dosulpalmei

Mănuşide

protecţiepână la

osulpumnului

Mănuşide

protecţiepână la

încheieturamâinii

Protecţia integrală

adosuluipalmei

Protecţie

mecanicămare

Protecţia

împotriva

obiectelor în

cădere

Încălţămintede

protecţie fără

bombeu

Protecţie

împotriva

perforaţiei

Încălţămintecu

talpăoleofobă

Protecţie

antiderapare

Încălţăminte

antistatică

Călcâiabsorbitor

deenergie

Încălţămintecu

talpăanticalorică

Faţăhidrofobă

Faţăaerisită

Zonămetartas

Stratprotector

suplimentar în

zonanasului

Bandă

reflectorizantă

Încălţăminte

complet fărămetal

Parteaexterioară

dinpiele

Încălţăminte

antifrig

Talpăajustabilă la

mărimi

Talpă lamărime

Protecţie

împotriva

radiaţiilorpe

timpulsudurii

Protecţiepentru

sudurăcuflacără

Protecţiepentru

sudurăcuarc

electric

Element familiede

îmbrăcăminte

Glugădetaşabilă

sauascunsă

Glugăcăptuşită

Fermoarcu

douăcăi

Gulercu fermoar

Şoldelastic

Şoldajustabil

Talieelastică

Deschiderepe

lateral

Talieajustabilă

Subţioarăaerisită

Manşetăelastică

Manşetă

ajustabilă

Manşetăascunsă

Taliedepantaloni

elastic

Pantalonicugăici

Pantalonicu

pieptarcubretele

elastice

Pantalonicu

pieptarcu

închidere laterală

Gleznăajustabilă

Spaţiugolpentru

genunchieră

Articolde

vizibilitateridicată

Bandă

reflectorizantă

Protecţie limitată

tip6 împotriva

stropilorde

substanţechimice

Protecţie tip

5 împotriva

particulelorsolide,

prafurilor

Protecţiedetip4

împotrivaaerosolilor,

substanţelor

chimicefluide

Protecţiede

tip3 împotriva

substanţelorfluide

Protecţie împotriva

particulelor

radioactive

asemănătoare

prafului

Echipamentede

protecţiepompieri

Îmbrăcăminte

antităiere

Centuride

poziţionare

Hamuri

Conectori, frânghii

Disipatoarede

energie,opritoare

automatede

cădere

Opritoarede

cădereretractabile,

sistemede

coborâre

LEGENDĂ