Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  591 / 596 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 591 / 596 Next Page
Page Background

Lentilă polarizată:

lentile special filmate, care permit numai

pătrunderea razelor soarelui de direcţie verticală, adică nu permit

pătrunderea luminii orbitoare reflectat de pe diferite suprafeţe, limite

de materiale, cu care vederea va fi mai contrastuală, iar ochii vor obosi

mai încet.

Strat UV400:

Pe lângă filtrare 100% a razelor UV-A şi UV-B protejează

împotriva luminii albastre până la 400 nm.

Echipamentdeatenuareavibraţiilor:

dezvoltatpentruutilizatorii

dispozitivelorvibratoarepneumatice,electrice,hidrauliceşicumotoareprin

acţionare,careasigurăprotecţieîmpotrivasindromeidevibraţieamâinilor

şibraţelor.Celemaispecificeramurii

ndustriale:constructii

,turnătorieşi

industriadeprelucrareametalelor,sculpturăînpiatrăşizidărie,grădinărit.

Eco friendly:

Echipament de protecţie din material de bază fără crom,

metal, vopsele dăunătoare pielii (fenol syntan), testat, ecologic.

ProtecţieESD:

protecţieîmpotrivaîncărcăriielectrostatice.Datorit

caracteristiciiantistatice–apelângărespectareaispoziţiilordesiguranţă–

permiteşifolosireaechipamentelorelectriceîncondiţiidesiguranţă!Pentru

protecţiaESDestenecesarprotecţia împotrivaîncărcăriielectrostatice

pentrutoateîmbrăcăminteleşiechipamenteledeprotecţieutilizate!

Model pentru femei:

echipament de protecţie special dezvotat pentru

femei.

Bombeu compozit:

asigură potecţie contra obiectelor căzute.

Avantaje: în medii de lucru sepciale, unde lucrătorii trebuie să treacă

print-o uşă cu detectare de metal, încălţămintele de protecţie nu vor

perturba procesul de acces, totodată este mult mai uşor decât un

protector din oţel, astfel este mai comod şi antialergic.

Reversibil:

îmbrăcăminte exterioară multi- funcţională cu utilizare

într-un spectru temperautic larg.

Breathane:

material multistrat, respirabil, impermeabil, cu membrană

microporoasă PU. Purtătorul îmbrăcămintelui nu va transpira,

materialul este impermeabil, şi împiedică pătrunderea vântului,

menţine temperatura corpului.

Capacitate de impermeabilitate (mm) şi permeabilitate la vapori

(mvp):

unităţile de msură ale rezistenţei materalului textil la apă şi

a capacităţii de respirare. Aceste caracteristici sunt importante la

reglarea temperaturii corporale corespunzătoare!

RIPSTOP rezistent la rupere:

Material ţesut în carouri din poliester sau

poliamidă sintetică, cu rezistenţă excelentă la rupere.

Interior polar:

serveşte la marcarea îmbăcămintelor de iarnă de ţesut

dublu, din material sintetic, cu strat interior polar. Stratul de polar

interior este farte moale şi temoizolant!

Protecţie contra frigului:

Echipamente de protecţie pentru folosirea în

condiţii temperautice joase, realizate cu respectarea standardelor EN

342 şi EN 14058.

Elastic:

Echipament realizat din material elastic. Işi păstrează forma,

este foarte comod, asigură pentru purtător libertate mare de mişcare.

Punct de fixare în spate:

caracteristici speciale ale harnasamentelor

complete, dispune de prelungire pentru legarea fasciculului din spate.

DESPRE UTILIZAREA ECHIPA-

MENTELOR DE PROTECŢIE IN-

DIVIDUALE

Nu începeţi nici o activitate fără echipamente de protecţie

adecvate. Controlaţi înainte de orice activitate conformitatea

echipamentelor de protecţie, nu folosiţi echipamente

deteriorate! Alegeţi dintre produsele noastre de calitate,

respectaţi instrucţiunile din prospectul ataşat la produs!

Dacă la activitatea desfăşurată de dumneavoastră a fost

recomandat utilizarea unui echipament distinct de protecţie,

nu înseamnă că nu veţi avea nevoie şi de alte echipamente de

protecţie în funcţie de nivelul de risc a activităţii respective.

Dacă nu sunteţi sigur de faptul că aţi achiziţionat toate

echipamentele de protecţie corespunzătoare, contactaţi un

specialist!

Nu riscaţi! Pentru protejarea sănătăţii dumeavoastră folosiţi în

toate situaţiile echipamente de protecţie intacte şi respectaţi

instrucţiunile de depozitare şi valabilitate a echipamentelor! Cu

însuşirea instrucţiunilor de utilizare veţi contribui la protejarea

sănătăţii dumneavoastră şi la desfăşurarea eficeientă a

activităţilor.

Dacă consideraţi că echipamentul de protecţie primit de la

angajator este de mărime necorespunzătoare, nu asigură

mişcarea liberă sau este deteriorat, nu intraţi pe teritoriul de

muncă! Contactaţi responsabilul de teren!

SIMBOLURI ŞI PICTOGRAME

UTILIZATE IN CATALOG

Fiecare produs din prezentul catalog dispune de descrieri unice,

care detaliează toate caracteristicile esenţiale din punctul de

vedere a utilizării.

De ce folosim totuşi pictograme?

La întocmirea catalogului ne-am străduit să asigurăm o utilizare

cât mai simplă. Pentru facilitarea utilizării catalogului am ilustrat

cu pictograme caracteristicile esenţiale, pentru a vă ajtua să

găsiţi echipamentul de protecţie corepunzător caracteristicilor

căutate.

Important! Simolurile şi pictogramele ataşate echipamentelor

de protecţie se referă la caracteristicile şi nu la calitatea

produsului! Pentru obţinerea informaţiilor corespunzătoare

citiţi cu atenţie instrucţiunile şi studiaţi standardul UE!

The more you’re protected, the more you can do!

®