Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  86 / 596 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 86 / 596 Next Page
Page Background

86

Principalele standarde referitoare la căştile de protecţie sunt standardul EN 397 (Căşti de protecţie pentru uz industrial împotriva obiectelor în

cădere) şi standardul EN 812 (Căşti antilovire pentru uz industrial). În conformitate cu aceste standarde pe cozorocul căştilor este imprimată data

fabricaţiei (an/trimestru), deoarece durata de viaţă preconizată trebuie luată în considerare conform specificaţiilor producătorului (în condiţii de

utilizare şi depozitare corespunzătoare în general cinci ani).

Durata medie de viaţă a căştilor de protecţie poate fi influenţată de mai mulţi factori, cum ar fi condiţiile de temperatură, frecvenţa utilizării, gradul de

solicitare mecanică, deteriorări fizice şi chimice, radiaţiile solare UV.

Echipamentele expuse unor lovituri puternice trebuie înlocuite, chiar dacă nu prezintă deteriorări vizibile.

CERINŢELE DE BAZĂ ALE STANDARULUI EN 397 PRIVIND CĂŞTILE DE PROTECŢIE PENTRU UZ INDUSTRIAL:

• protecţie împotriva lovirii capului

• absorbţia unui şoc transmis de un percutor cu o forţă maximă de 5 kN

• protecţie împotriva perforaţiei, pătrunderii

CONFORM STANDARULUI EN 397, POT EXISTA ŞI CERINŢE SUPLIMENTARE PENTRU CĂŞTILE DE PROTECŢIE:

-20°C îndeplineşte cerinţele de bază la temperaturi ambientale de până la -20 °C

-30°C îndeplineşte cerinţele de bază la temperaturi ambientale de până la -30 °C

+150°C îndeplineşte cerinţele de bază la temperaturi ambientale de până la +150 °C

440 Vac

protecţie împotriva atingerii accidentale a cablurilor de curent alternativ de 440V

1000 V protecţie împotriva atingerii accidentale a cablurilor de curent alternativ de 1000V

Marcajul conform standardului

EN 50365

:

Class 0

LD

Protecţie împotriva impactului lateral puternic

MM Protecţie împotriva stropilor de metal topit

CERINŢELE STANDARULUI EN 166 APLICABILE ŞI ÎN CAZUL ECHIPAMENTELOR DE PROTECŢIE A FEŢEI

• rezistenţă mecanică: ca la ochelarii de protecţie (S, F, B, A)

• clasificarea optică a câmpului vizual: ca şi la ochelari (1, 2, 3)

• alte caracteristici: protecţie împotriva stropilor de lichide (3), rezistenţă la arc electric (8), rezistenţa împotriva stropilor de metal topit (9)

CERINŢELE STANDARULUI EN 1731 PRIVIND ECHIPAMENTELE DE PROTECŢIE A FEŢEI, DE TIP SITĂ:

• rezistenţă mecanică: ca la ochelarii de protecţie (S, F, B, A)

STANDARDE PRINCIPALE PRIVIND ECHIPAMENTELE DE PROTECŢIE A CAPULUI ŞI A FEŢEI:

EN 397

Căşti de protecţie pentru uz industrial

EN 443

Căşti de protecţie pentru stingerea incendiilor

EN 812

Căşti antilovire pentru uz industrial

EN 166

Protecţie individuală a ochilor şi feţei

EN 1731

Protectori ai ochilor şi feţei, de tip sită

EN 14052 Căşti de protecţie pentru uz industrial cu capacitate înaltă de protecţie

EN 12491 Echipamente de protecţie respiratorie cu cască sau cagulă

EN 12492 Căşti pentru alpinişti

EN 14458 Echipamente de protecţie a ochilor şi ecrane faciale, utilizate de pompieri, serviciile de ambulanţă şi de urgenţă

EN 50365 Căşti electroizolante pentru utilizare în instalaţii de joasă tensiune (1000 V)