Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  550 / 596 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 550 / 596 Next Page
Page Background

550

Echipamentele de protecţie personală Cado

®

, dacă sunt folosite corespunzător, asigură protecţie împotriva riscurilor apărute în urma diferenţei de

înălţime (cădere de la înălţime sau prăbuşire în adâncime).

OBIECTIVUL SISTEMELOR ANTICĂDERE

• prevenirea căderilor, ancorarea la un punct stabil

• oprirea cât mai rapidă a căderii deja survenite, cu un transfer cât mai mic de energie (smucire la oprire max. 6 kN)

• păstrarea poziţiei corporale adecvate după survenirea prăbuşirii până la sosirea ajutoarelor

ASIGURAREA SUPRAFEŢEI DE CĂDERE AFLATĂ SUB PUNCTUL DE LUCRU

Utilizatorul trebuie săasigureun spaţiu liber decădere subpunctul de lucru, în funcţiedepunctul deancorare, de lungimea frânghiilor dedeasuprapersoanei

care lucrează şi de lungimeapieselor de legătură, pentrucapeparcursul căderii sănu se loveascăde sol saudealteobiecte.

E) distanţa de siguranţă faţă de sol după oprirea căderii: 1 metru.

A) plasamentul punctului fix de ancorare: pentru a diminua intensitatea căderii,

acesta trebuie să fie deasupra utilizatorului în conformitate cu prevederile existente,

prevenind astfel ca sistemul de protecţie anticădere să se afle sub nivelul punctului de

prindere a hamului.

B) lungimea disipatorului de energie prevăzut cu frânghie împreună cu elementele de

conectare şi carabiniere: conform standardului poate fi cel mult 2 metri.

C) întinderea disipatorului de energie după ruperea cusăturilor: maximum 1,2 metri.

D) distanţa medie conform standardelor între punctul de prindere a hamului şi talpa

utilizatorului este de 1,5 metri, la care se recomandă adăugarea a încă 20 de cm,

ce reprezintă de fapt dislocarea punctului de prindere a hamului în urma smuciturii.

Total: 1,7 metri. Dacă punctul de prindere din spatele hamului utilizat are prelungire, la

această valoare se mai adaugă 0,3 metri.

Pentru a calcula spaţiul de cădere liberă minim, se vor lua în considerare următoarele date:

În cazul în care sistemul utilizat are în compoziţie un opritor de cădere ghidat, trebuie luată în considerare distanţa de frânare a echipamentului

- conform cerinţelor standardului mai mică de 1 metru - precum şi expansiunea cablului flexibil ancorat (de cca. 5%). În cazul în care se utilizează

asemenea sisteme, cu cât este mai lungă frânghia de care atârnă persoana asigurată, cu atât mai mare trebuie să fie şi spaţiul de cădere în

dedesubtul ariei de lucru. Distanţa exactă este prevăzută în instrucţiunile de utilizare a echipamentului de protecţie.

ÎMBRĂCAREA HAMULUI

Legarea

chingii în

cataramă

Reglarea

chingii

strângere

slăbire

Înainte de utilizarea hamului trebuie efectuată o testare fără riscul prăbuşirii, în condiţii de maximă siguranţă pe parcursul căruia trebuie să vă

asiguraţi că mărimea hamului este ajustată adecvat pentru a lucra confortabil şi în siguranţă.