Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  396 / 596 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 396 / 596 Next Page
Page Background

396

Mărimi bărbăteşti 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

A

Piept

81 88 89 96 97 104 105 112 113 120 121 128 129 136 137 144

B

Talie

69

76 77 84 85 92 93 100 101 108 109 116 117 124 125 132

C

Şolduri

85

92 93 100 101 108 109 116 117 124 125 132 133 140 141 148

D

Înălţime 156 164 156 164 164 172 172 180 180 188 188 196 196 204 196 204

Mărimea în litere

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

Mărimea în cifre

0

1

2

3

4

5

6

7

În cazul inscripţionării sau brodării îmbrăcămintei este strict necesară o probă prealabilă de mărime

utilizare subst. gen. scos pete permisă

a nu se curăţa chimic

pot fi utilizaţi frecvent agenţi de curăţire chimică

a nu se usca

este permisă înălbirea cu clor

uscare delicată

a nu se înălbi cu clo

călcare la max. 110°C

spălare delicată la 30°C

călcare la max. 150°C

spălare uşoară la 40°C

a nu se călca

HIDROFUG

Materialulnuabsoarbeapa(hidrofob),şidupăspălare

seusucămairepede.

CUSĂTURISUDATE

Datorităsudurii

cusăturiledevinperfectimpermeabile.

PERMITEAERISIREA

Materialmicroporoscepermitetrecereavaporilorde

apăaicorpului,darnupreiaumezealadinmediulexterior,

astfelhainapurtatănudevineneaerisită.

MOALE

Procedeudenetezire,înurmacăruia

materialuldevinemătăsos.

HIDROFOB

Înurmatratamentuluifinal,lichideleseprelingdepesuprafaţa

materialului(stropiideapă,eventualdeuleişidealteimpurităţi).

ANTIMOLII

Toatematerialelesinteticesuntrezistentelamolii,

nunecesitătratamenteulterioare.

NUSESCĂMOŞEAZĂ

Procedeuspecialceîmpiedicăîncâlcireaşiscămoşareafibrelor

materialuluiînurmaspălăriisaupurtăriizilnice.

IMPERMEABIL

Pesuprafaţamaterialuluiseaplicăunstratdeacoperire

(deex.PU,PVC),careîlfaceimpermeabilşimairezistent.

REZISTENTLAVÂNT

Materialmultistratcufilm,careîmpiedicăvântulsătreacă

prinîmbrăcăminte,păstrândastfeltemperaturacorpului.

NEŞIFONABIL

Procedeuspecialdeţesut,datoritcăruiadupăutilizarefibrele

materialuluiîşirecapătăformaloriniţialăşisenetezesc.

ÎNĂLŢIME (D)

PIEPT (A)

TALIE (B)

OLDURI (C)

BUMBAC(CO)

Esteunmaterialnaturaldeoriginevegetală,

careprovinedinfibreledecelulozăalebumbacului,

cuproprietăţi

favorabile:moale

,binetoleratde

piele,rezistenţăbunălasolicitărişiabsoarbebine

umezeala.

SOIA

Fibrăconfecţionatădinproteinedesoia,

cupermeabilitateexcelentălavaporiideapă,se

usucărapid,estemoaleşimătăsoasă,păstrează

bineculoareaşi rezistălaradiaţiileUV.

BAMBUS

Materialnaturaldinviscoză,moale,cuocapacitate

bunădeabsorbţieaumezelii,permeabillavaporiide

apăşicucaracteristiciantibacteriene.

POLIESTER(PES)

Materialsinteticrezistent,moale,nuseşifoneazăşi

îşipăstreazăforma,uşordespălat şiuscat,bun

termoizolant.

POLYCOTTON

Uneştenaturaleţeaşiproprietateabunăde

absorbţieabumbacului(35%) cudurabilitateaşi

rezistenţalauzurăapoliesterului(65%).

COTTONPOLY

Uneştedeasemeneaproprietăţilefavorabileale

bumbacului(60%)şipoliesterului(40%),maibine

tolerat,iarnaţinemaibinedecaldiarvarapermiteo

aerisiremaibună.

POLIAMIDĂ(PA)

Materialsinteticcurezistenţăexcelentăla

uzură,dinfibretari,rezistentşielastic,custriaţii

vizibile,hidrofug.

POLIURETAN(PU)

Materialdedensitatemaimică,maisubţire,

elastic,cubuneproprietăţitermoizolatoareşide

impermeabilitate,variantamicroporoasăeste

utilizatălaconfecţionareaîmbrăcăminteicu

aerisire.

CLORURĂDEPOLIVINIL(PVC)

Materialsinteticmaigros,utilizatcastrat

acoperitor,cubuneproprietăţiderezistenţăla

fluideşisubstanţechimice

TASLAN320D

Materialgros,pufosşitotuşiuşor,

realizatcuaercomprimatdeînaltăpresiune.

RIPSTOP

Materialţesutcuochiuripătratedinpoliester

saupoliamidăsintetică,curezistenţăexcelentă

larupere,capabilsăreducăpericolulextinderii

rupturii.

OXFORD

Materialcuaspect textil,moaleşicustriaţii,

ţesutdinfiremaigroasepe faţăşimaisubţiripe

spate,structurăcuochiuripătratemici.

TAFT

Materialcuosuprafaţădeosebitdenetedă,

mătăsos,ţesutdinfibresintetice(poliester,

poliamidă)saunaturale.

BRETHAN

®

Materialcuaerisirebună,impermeabillaapăşi

rezistentlavânt,cuunstratmoaleşimicroporosdin

poliuretan.

SOFTSHELL

®

Materialelastic,moale,permeabillavaporiideapă,

impermeabillaapă,formatdintreistraturi(exterior

dinpoliester/Spandex,intermediardinfilmTPU,

interiormicropolar).

COOLDRY

®

Materialspecialcareabsoarbetranspiraţiamult

maibinedecâtaltefibresinteticesaubumbacul,

cuproprietăţideevaporareşievacuareaumezelii.

THERMOLITE

®

Materialdinfibresinteticecuoexcelentăizolare

termicăşicucapacitateadeevacuareaumezelii.

THINSULATE™

Fibrăuşoarădinpoliester,creatăde3M™,cu

proprietăţiexcelentedeizolaretermică,fiind

totodatăhidrofug.

POLAR

Materialsintetic,ţesăturădublă,foartemoaleşi

excelentizolatortermic(extrafin,sub1DIN,şiîn

variantăcumicrofibre).

DESCRIEREA MATERIALELOR DE BAZĂ ALE ÎMBRĂCĂMINTEI COVERGUARD , PROPRIETĂŢILE TEHNICE

®