Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  274 / 596 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 274 / 596 Next Page
Page Background

274

Încălţămintea de siguranţă şi de protecţie Coverguard

®

au fost concepută în aşa fel încât să asigure protecţie corespunzătoare şi confort maxim

pentru activităţi intense pe tot parcursul zilei şi solicitări mari. Toată încălţămintea este fabricată din materiale prime de cea mai bună calitate şi,

desigur, au fost supuse examinării CE de tip pe baza standardelor europene în conformitate cu prevederile Directivei Nr. 89/686/CEE şi ale Ordinului

Nr. 18/2008 (XII.3.) aMinisterului Protecţiei Sociale şi al Muncii.

STANDARDE

Clasificarea noilor încălţăminte de lucru şi de protecţie se realizează pe baza standardelor EN ISO 20345:2011 şi EN ISO 20347:2012; certificatele CE

de tip realizate în conformitate cu standardele emise mai devreme şi-au pierdut valabilitatea în cazul încălţămintei.

EN ISO 20344:

cuprinde definiţiile cerinţelor generale şi ale metodelor de încercare şi se poate aplica exclusiv împreună cu standardele următoare

care prevăd cerinţele de bază şi adiţionale privind încălţămintea de protecţie, în funcţie de proporţia riscurilor.

EN ISO 20345:

încălţămintea de protecţie de uz profesional trebuie să prezinte proprietăţile de siguranţă necesare pentru protecţia utilizatorului împotriva

accidentelor posibile înmediile industriale. Bombeul protejează laba piciorului la un impact cu un obiect în cădere, având o energie demax. 200 J.

EN ISO 20347:

încălţămintea de lucru de uz profesional diferă de încălţămintea de protecţie prin faptul că nu are bombeu de protecţie împotriva

obiectelor în cădere.

Mărime

SIMBOLURI REGĂSITE PE ÎNCĂLŢĂMINTE:

ALTE SIMBOLURI REGĂSITE PE ÎNCĂLŢĂMINTE:

P

protecţie împotriva străpungerii, perforării (> 1100 N)

CI

protecţie împotriva temperaturilor scăzute (la -20°C,

modificarea temperaturii interioare este ≤ 10°C)

HI

protecţie împotriva temperaturilor ridicate (la +150°C,

modificarea temperaturii interioare este ≤ 22°C)

WRU rezistenţă la absorbţia apei (≤ 30%/60 min) şi permeabilitate

(≤ 2g/90 min)

WR 15 minute trebuie să fie impermeabil, după care suprafaţa nu

poate fi mai mult de 3 cm

2

HRO rezistenţa tălpii la căldura de contact (300°C/60s)

E

călcâi absorbitor de energie (20 J la o forţă de 5000 N)

C

conductibilitate electrică (0 Ω <rezistenţă electrică<105 Ω)

A

proprietăţi antistatice (105 Ω < rezistenţă electrică < 109 Ω)

ESD conductibilitate electrostatică

(5,1x104 Ω < rezistenţă electrică< 108 Ω)

FO talpă rezistentă lapăcură (creşterede volumdemax. 12% la 22 h)

M protecţie metatarsală întărită (împotriva loviturilor > 100 J)

AN protecţie maleolară întărită

CATEGORIILE DE ÎNCĂLŢĂMINTE CORESPUNZĂTOARE

CERINŢELOR STANDARDULUI EUROPEAN EN ISO

20347:2012:

OB încălţămintecuformăadecvată,fărăbombeu(<100J)

O1

OBîncontinuare: călcâiintegral(cuîntărirelaterală)

proprietăţiantistatice

(0,1MΩ<rezistenţăelectrică<1000MΩ)

călcâiabsorbitordeenergie(>20J)

O2 O1încontinuare: permeabilitatelaaburipeparteasuperioară(>0,8mg/cm2/h)

protecţieîmpotrivaabsorbţieideumiditatepeparteasuperioară(<30%/h)

O3 O2încontinuare: talpăantiperforaţie(forţă>1100N)şisuprafaţa

tălpiicumodel(adâncime:>2,5mm)

O4 încălţăminteturnatăsauvulcanizată:

proprietăţiantistaticeşicălcâi absorbitordeenergie

O5 O4în

continuare:lamelăantiperforaţie(

forţă>1100N)şisuprafaţa

tălpiicumodel(adâncime

:>4mm)

CATEGORIILE DE ÎNCĂLŢĂMINTE CORESPUNZĂTOARE

CERINŢELOR STANDARDULUI EUROPEAN EN ISO

20345:2011:

SB încălţămintecuformăadecvatăşibombeu

(împotrivaobiectelorîncăderecuoenergiede200Jşigreutatede15k

S1

SBîn

continuare:călcâiintegralşitalpăantiderapantărezistentălauleiuri

,

proprietăţiantistatice

(0,1MΩ<rezistenţăelectică<1000MΩ)

călcâiabsorbitordeenergie(>20J)

S1P S1încontinuare: lamelăantiperforaţie(>1100N)

S2 S1în

continuare:permeabilitatelaaburipeparteasuperioară(

>0,8mg/cm2/h)

protecţieîmpotrivaabsorbţieideumiditatepepartea

superioară(<30%/h)

S3 S2încontinuare: lamelăantiperforaţie(forţă>1100N)

S4

încălţăminteturnatăsauvulcanizat

ăcubombeu:proprietăţi

antistatice,călcâiintegral,călcâiabsorbitordeenergieşitalpă

rezistentălauleiuri

S5 S4încontinuare: lamelăantiperforaţie(forţă>1100N)şisuprafaţatălpiicu

model(adâncime:(>4mm)

Denumirea produsului

Data fabricaţiei

Standard relevant

Simboluri pentru

protecţie

Marcaj CE

Logo producător

Nr. articol