Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  161 / 596 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 161 / 596 Next Page
Page Background

161

SUPAIR

®

• FILTREDEPARTICULE

T

ABELUL VALORILOR DE REZISTENŢĂ CHIMICĂ PENTRU MĂŞTI

Substanţădenumire

Chimicăformulă

Admisă

valoarelimitămg/m³

Recomandatătipdefiltru

Clasădetoxicitate

Numaicumascăintegrală

Substanţădenumire

Chimicăformulă

Admisă

valoarelimitămg/m³

Recomandatătipdefiltru

Clasădetoxicitate

Numaicumascăintegrală

Substanţădenumire

Chimicăformulă

Admisă

valoarelimitămg/m³

Recomandatătipdefiltru

Clasădetoxicitate

Numaicumascăintegrală

Acetaldehidă C

2

H

4

O

180 AX 4FX

Fosfor,galben P

0,1

P3

4F

Neon Ne

Nefiltrabilă

Acetonă,dimetil- C

3

H

6

O

1200 AX 5FX

Acidfosforic H

3

PO

4

1

B

2C

Nichel

Ni

1

P3

X

*

Acetilenă

C

2

H

2

Nefiltrabilă

Triclorurădefosfor

PCl

3

1,5

BP2 1C

Nichel-carbonil

NiC

Nefiltrabilă

Acetonitril,cianurădemetil

C

2

H

3

N

70 A

2FX

Anhidridăftalică C

8

H

4

O

3

1 AP2 4X

Nicotină C

10

H

14

N

2

0,4

AP3

1

Acrilonitril,cianurădevinil

C

3

H

3

N

4 A

1F *

Furfurol

C

5

H

4

O

2

8

A

3

Nitrobenzen C

6

H

5

NO

2

5

AB

3

Acroleină,propinol

C

3

H

4

O

0,2

A

3 *

Rumeguş

-

5 P2

-

Oxizideazot NO,NO

2

-

NO

*

Alcoolalilic C

3

H

6

O

5 A

2

Motorină -

-

A

4FX

Nitroglicerină C

3

H

5

N

3

O

9

2

ABP3

3E

Clorurădealil

C

3

H

5

Cl

3 AX

1F

*

Ipsos

-

-

P2

-

Nitrometan CH

3

NO

2

250

AB

4X

Fumdesudurăaluminiu Al

5 P2

4

Glicol,etilenglicol

C

2

H

6

O

2

10 P2

4X

Nonan C

9

H

20

1000

A

5X

Oxiddealuminiu Al

2

O

3

10 P3

-

Grafit

C

5 P2

-

Octan C

8

H

18

1450

A

5FX

Acetatdeamil

C

7

H

14

O

2

530 A

5

Prafdebumbac -

0,5

P2

X

Vaporideulei

-

5

P3

X

Amoniac NH

3

17 K

2C

Halogeni

X

2

-

B

-

Plumb(antimoniu)

Pb

0,1

P3

3

Vaporideclorurădeamoniu NH

4

Cl

10 P2

4X

Acidformic CH

2

O

2

9 BE

3C

Staniu Sn

0,1

P3

3

Anilină C

6

H

7

N

10 A

3

Heptan C

7

H

16

1600 A

5FX

Tetraoxiddeosmiu OsO

4

,002

AP3

1 *

Antimoniu Sb

0,5

P3

2X

Heptanonă C

7

H

14

O

460 A

4X

Acidoxalic C

2

H

2

O

4

1

P3

3X

Argon Ar

Nefiltrabilă

Hexan C

6

H

14

180 A

4FX

Ozon O

3

0,2 ABEK-NO 1 *

Arsen As

0,2

P3

1 *

Hexafluor-acetonă C

3

F

6

O

0,7

A

3

Aburideparafină C

n

H

2n+2

2

AP2

-

Hidrurădearsen AsH

3

0,2

B

1 *

Heliu He

Nefiltrabilă

Pentan,metil-metan

C

5

H

12

1800 AX

5FX

Azbest

-

-

P3

2X

Hidrazină N

2

H

4

0,1

KP3

1 *

Percloratdeetilenă C

2

Cl

4

335

A

4X

Asfalt,aburidepetrol

-

5 AP2

4

Hidrogen H

2

Nefiltrabilă

Petrollampant

-

3000

A

4FX

Bariu Ba

0,5

P3

2F

Bromurădehidrogen HBr

10 B

2C

Acidpicric C

6

H

3

N

3

O

7

0,1

P3

X

*

Clorurădebenzil

C

7

H

7

Cl

5 ABP2 3

Fluorurădehidrogen HF

2,5

E

1C

Piridină C

5

H

5

N

15

A

4FX

Benzină -

-

A

4FX

Peroxiddehidrogen H

2

O

2

Nefiltrabilă

Platină Pt

,002

P3

3 *

Peroxiddebenzoil

C

14

H

12

O

4

0,5

A

EX

Mercur

Hg

0,01 HgP3

2 *

Propan C

3

H

8

Nefiltrabilă

Benzen C

6

H

6

30 A

1F

Inden C

9

H

8

45 A

-

Alcoolpropilic C

3

H

7

OH

500

A

4FX

Beriliu Be

,002 P3

3 *

Alcoolizobutilic C

4

H

10

O

150 A

4X

Propină,metil-acetilenă

C

3

H

4

Nefiltrabilă

Triflorurădebor

BF

3

3 B

2

Izoforon C

9

H

14

O

11 A

4X

Acidpropionic C

3

H

6

O

2

30

A

3C

Brom,bromină Br

2

0,7

B

2C

Izopropanol

C

3

H

8

O

500 A

4FX

Chinonă C

6

H

4

O

2

0,4

AP2

3

Bromoform CHBr

3

5 A

3X

Acetatdeizopropil

C

5

H

10

O

2

420 A

5FX

Rodiu Rh

0,1

P3

3 *

Acidboric BH

3

O

3

-

EP3

4

Iod,iodură I

2

1 BP2 2X

*

Cupru,fumdecupru,vaporidecupru Cu

0,2

P2

4

Butan C

4

H

10

Nefiltrabilă

Iodmetan,iodurădemetil

CH

3

I

2,8

AX

1 *

Acidazotic HNO

3

1

EBP3

3C

Butanonă(MEK)

C

4

H

8

O

590 A

5X

Iodoform CHI

3

10 A

2

Acidclorhidric HCl

7

BE

2C

Acetatdebutil

C

6

H

12

O

2

480 A

5F

Cadmiu Cd

0,05

P3

1 *

Azidădesodiu NaN

3

0,2

P3

2X

*

Alcoolbutilic,butanol

C

4

H

10

O

150 A

XF

Sulfurădecadmiu CdS

0,04

P3

1 *

Seleniu Se

0,05

P3

1 *

Butilamină C

4

H

11

N

15 AK 3FC

Hidroxiddepotasiu Ca(OH)

2

5 P3

X

Dioxiddecarbon CO

2

Nefiltrabilă

Hidroxiddecesiu CsOH

2 P2

4

Carbonatdecalciu CaCO

3

10 P2

-

Disulfurădecarbon CS

2

30

AB

1F

Celulozădinfibrehârtie -

10 P2

X

Cianurădepotasiu KCN

0,5

BP2

1 *

Monoxiddecarbon CO

Nefiltrabilă

Cianuri

R-CN

5 BP2 CX

Hidroxiddepotasiu KOH

2 P3

2C

Tetraclorurădecarbon CCl

4

64

A

1

Clorurădeclorocian C

3

N

3

Cl

3

0,6

B

3X

*

Permanganatdepotasiu KMnO

4

1 P3

3O

Siliciu Si

1,5

P2

-

Ciclohexan C

6

H

12

1050 A

4FX

Camfor C

10

H

6

O

12 A

3FX

Tetrahidrurădesiliciu C

10

H

20

O

5

Si

Nefiltrabilă

Vaporideclorurădezinc ZnCl

2

1 P3

3C

Cetenă C

2

H

2

O

Nefiltrabilă

Stiren,feniletilenă C

8

H

8

86

A

3X

Vaporideoxiddezinc ZnO

5 P2

-

Dioxiddesulf

SO

2

5

E

2

Taliu Tl

0,1

P3

2 *

Acidcitric C

6

H

8

O

7

10 A

5X

Acidsulfuric H

2

SO

4

0,1 EBP3 2C

Pulberedetantal

Ta

1,5

P2

F

Prafuriabrazive -

5 P2

X

Clorurădecarbonil

COCl

2

0,4

B

2

Telur

Te

0,1

P3

-

*

Alcooldediacetonă C

6

H

12

O

2

240 A

4X

Clor,clorură Cl

2

3

B

2

Hexaflorurădetelur

TeF

6

0,2

A

3

Dibrometan C

2

H

4

Br

2

8 A

1 *

Clor-clorurădeacetil C

2

H

2

Cl

2

O

0,2 ABP2 2C

Terfenil

C

8

H

14

5

AP2

4X

Fosfatdedibutil C

8

H

19

PO

4

5 AP2 4X

Brom-cloro-metan CH

2

ClBr

1050 A

4X

*

Terebentină -

560

A

X

Dietilamină C

4

H

11

N

30 K

3FC *

Cloroform CHCl

3

50 AX

1X

Tetrahidrofuran C

4

H

8

O

150

A

3FX

Diclor-difluoro-metan CCl

2

F

2

Nefiltrabilă

Cloropren C

4

H

5

Cl

36 AX

2

Tetracloretan C

2

H

2

Cl

4

7

A

1

Etilenădiclor C

2

H

2

Cl

2

790 AX 1FX *

Dioxiddeclor

ClO

2

0,3

B

2

Acidtioglicolic C

2

H

4

O

2

S

5

B

2 *

Diclorpropan C

3

H

6

Cl

2

350 AX

3X

Clormetan CH

3

Cl

Nefiltrabilă

Dioxiddetitan TiO

2

1,5

P2

-

Dimetilformamidă C

3

H

7

ON

30 A

3 *

Crom Cr

0,5

P3

-

Toluen C

7

H

8

375

A

FX

Sulfatdedimetil (CH

3

)

2

SO

4

0,5

AB

1 *

Crezol

C

7

H

8

O

22 A

3

Tricloretan(TCA) C

2

H

3

Cl

3

1100

A

5X

Dinitrobenzen C

6

H

4

N

2

O

4

1 ABP3 2

Cumen,fenil-propan C

9

H

12

245 A

4X

Triclor-etilenă C

2

HCl

3

535

A

4

Dioxan C

4

H

8

O

2

90 A

4FX *

Cuarţ,pulberedecuarţ

SiO

2

0,1

P3

4X

Trinitrotoluen(TNT) C

7

H

5

N

3

O

6

0,5

B

3E

Acidacetic CH

3

COOH 25 ABE 3C

Vaporidemagneziu MgO

4 P2

4

Uraniu(natural)

U

0,2

P3

2 *

Epiclorhidrină C

3

H

5

OCl

8 AP3

1 *

Anhidridămaleică C

4

H

2

O

3

1

A

3C

Acidbutiric C

4

H

8

O

2

-

A

5C

Etanolamină C

2

H

7

NO

5 AK

4X

Vaporidemangan Mn

0,5

P2

4X

Pentoxiddevanadiu V

2

O

5

0,05

P3

2 *

Etan C

2

H

6

Nefiltrabilă

Mentol

C

10

H

20

O

-

A

4X

Vaporideoxiddefier Fe

2

O

3

1,5

P2

-

Acetatdeetil

C

4

H

8

O

2

1400 A

5FX

Mercaptani

R-SH

-

B

3FX

Pentacarbonildefier C

5

FeO

5

Nefiltrabilă

Alooletilic,etanol

C

2

H

6

O

960 A

F

Metan CH

4

Nefiltrabilă

Acetatdevinil

C

4

H

6

O

2

30

A

4F

Etilamină C

2

H

7

N

18 K

3FC *

Alcoolmetilic,metanol

CH

3

OH

260 AX

3F

Clorurădevinil

C

2

H

3

Cl

-

AX

2C

*

Butil-etil-cetonă C

7

H

14

O

230 A

4X

Bromurădemetil

CH

3

Br

5 AX

3 *

Viniltoluen C

9

H

10

480

A

3X

Etilenă C

2

H

4

Nefiltrabilă

Clorurădemetil,clormetan CH

3

Cl

Nefiltrabilă

Xilon,xilen C

8

H

10

435

A

4X

Diclorurădeetilenă C

2

H

4

Cl

2

40 A

3F

*

Cloroformdemetil

C

2

H

3

Cl

3

1100 A

5X

Ytriu Y

1

P2

3

Oxiddeetilenă(gazT)

C

2

H

4

O

10 AX 4FX *

Clorurădemetilen CH

2

Cl

2

350 AX

4X

*

Etileter,eteretilic C

4

H

10

O

1200 AX 4FX

Metiletilcetonă C

4

H

8

O

590 A

4FX

Mercaptandeetil

C

2

H

6

S

1 AB 4FX

Formiatdemetil

C

2

H

4

O

2

120 AX 3FX

*

Formiatdeetil

C

3

H

6

O

2

300 AX 4FX

Metil-izobutil-cetonă C

6

H

12

O

83 A

4FX

Compuşideargint

Ag

0,01 P3

-

*

Izotiocianatdemetil

C

2

H

3

NS

0,01

AB

3 *

Fenilhidrazină C

6

H

8

N

2

20 A

2

Mezitiloxid C

6

H

10

O

60 A

3X

Fenilmercaptan

C

6

H

6

S

2 B

2

Molibden Mo

5 P2

-

Fenol

C

6

H

6

O

19 A

2

Monoclor-benzen C

6

H

5

Cl

47 A

3X

Ferovanadiu FeV

1 P2

-

Naftalină,naftalene C

2

H

10

50 A

4X

Fluor

F

2

2 BE

-

Fluoracetatdesodiu C

2

H

2

FNaO

2

0,05

P3

1 *

Formaldehidă CH

2

O

2,5

BE

3X

Hipocloritdesodiu NaOCl

5 BP2 2C

Formamidă CH

3

NO

30 A

3

Metabisulfitdesodiu Na

2

O

5

S

2

5 EP2

3X

Fosgen COCl

2

0,4

B

2

Hidroxiddesodiu NaOH

2 P3

2C

DATELEENUMERATEMAISUSSUNTÎNEXCLUSIVITATEORIENTATIVE:

nusuntsuficientepentrualegereafiltruluiadecvat-solicitaţineapărat

ajutorulspecialistuluideprotecţierespiratorie!

LEGENDĂCLASETOXICE

1 otrăvuriextremdeputernice

C

substanţecorozive

2 otrăvurifoarteputernice

E pericoldeexplozie

3 otrăvuriputernice

F

inflamabilă

4 materialenocivearderea

O

oxidante,menţin

5 csekélyveszélyességűek

X

nocive,iritante

NEFILTRABILE:

numaicumascăintegralăcuaerdinsursăexterioară